logo
English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
ДОСЛІДЖЕННЯ Інгібітори протеїнкіназ Інгібітори CK2 Похідні 1,3-тіазол-5-карбоксильної кислоти

Похідні 1,3-тіазол-5-карбоксильної кислоти

За допомогою віртуального скринінгу ідентифіковані нові інгібітори протеїнкінази CK2 серед похідних 1,3-тіазол-4-карбоксильної кислоти. Найбільш активна сполука 2-(3-флуоро-феніл)-4-метил-1,3-тіазол інгібує СК2 з IC50 = 0.4 μM. Значення ефективності лігандів для досліджуваних похідних 1,3-тіазол-5-карбоксильної кислоти знаходяться в діапазоні від 0.45 до 0.56 ккал/моль/кількість атомів без Гідрогенів. Розглядаючи той факт, що нижній ліміт для ефективності лігандів становить 0.3, знайдені інгібітори СК2 серед похідних 1,3-тіазол-5-карбоксильної кислоти є перспективними кандидатами для лідерної оптимізації. Запропоновано спосіб зв'язування для сполук цього класу із АТФ-акцепторним сайтом протеїнкінази СК2 (Рис.1).   

protopopov s
Рисунок 1. Комплекс сполуки 2-(3-флуоро-феніл)-4-метил-1,3-тіазолу із АТФ-зв'язувальним сайтом протеїнкінази СК2. Водневі зв'язки показані пунктирними лініями.


  • Identification of 1,3-thiazole-5-carboxylic acid derivatives as inhibitors of protein kinase CK2. Protopopov MV, Volynets GP, Starosyla SA, Vdovin VS, Lukashov SS, Bilokin YV, Bdzhola VG, Yarmoluk SM. Curr Enzyme Inhib. 2018, 14(2): 152-159.

Дослідження інших інгібіторів протеїнкіназ:

Інгібітори ASK1

 

Інгібітори FGFR1
Хіназоліни Зображення
Хіназоліни – один із класів інгібіторів... 

Інгібітори CK2
Похідні ауронів Зображення
Розроблено нові інгібітори СК2 серед... 

© 2013 Усі права застережено
footer logo