logo
English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

Похідні 4'-гідроксифлавону

Новий клас низькомолекулярних інгібіторів протеїнкінази СК2 - похідні 4'-гідроксифлавону, був ідентифікований за допомогою рецепторно-орієнтованого віртуального скринінгу колекції сполук, що налічувала 150000 лігандів. В результаті проведення молекулярного докінгу для біохімічного тестування було відібрано 49 сполук. В процесі дослідження in vitro виявилося, що 19 похідних 4'-гідроксифлавону здатні пригнічувати активність СК2 (IC50 < 30 μM). Після декількох етапів їх хімічної оптимізації вдалося отримати 31 інгібітор з активністю в діапазоні від 0,004 до 8 μM. Найбільш активна сполука FNH79 інгібувала СК2 зі значенням IC50 приблизно в 100 разів нижче, ніж фізетин, найбільш активний серед відомих природніх інгібіторів флавонового ряду. Дослідження інгібувальної активності цієї сполуки на п'яти серин/треонінових (СК2, ASK1, JNK3, Aurora A, ROCK1) та трьох тирозинових (FGFR1, Met, Tie2) протеїнкіназах продемонстрували значну селективність інгібітора відносно СК2.

ck2 img6
Рисунок 1. Тип зв'язування флавону FNH79 із активним сайтом СК2, отриманий за допомогою молекулярного докінгу. Міжмолекулярні водневі зв'язки показані пунктирними лініями.


  • Discovery and characterization of synthetic 4'-hydroxyflavones - New CK2 inhibitors from flavone family. Golub AG, Bdzhola VG, Ostrynska OV, Kyshenia IV, Sapelkin VM, Prykhod'ko AO, Kukharenko OP, Yarmoluk SM. Bioorg Med Chem. 2013, 21(21): 6681-6689.

Дослідження інших інгібіторів протеїнкіназ:

Інгібітори ASK1
Пошук інгібіторів ASK1 серед похідних 2-тіоксо-тіазолідин-4-ону Зображення
Для пошуку інгібіторів ASK1 було проведено... 

Інгібітори FGFR1
Фенілбензісоксазоли та амінопіримідини Зображення
Фенілбензісоксазоли та амінопіримідини... 

Інгібітори CK2
Похідні 1,3-тіазол-5-карбоксильної кислоти Зображення
За допомогою віртуального скринінгу... 

© 2013 Усі права застережено
footer logo