logo
English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
ПРО НАС Керівний склад

Керівний склад

Відділ біомедичної хімії нараховує 28 співробітників. Серед них двоє докторів наук, 10 кандидатів наук та 2  аспірантів.

yarmoluk2

Сергій Миколайович Ярмолюк

Завідувач відділу біомедичної хімії

 

Ярмолюк Сергій Миколайович закінчив хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1979 році. Отримав диплом спеціаліста в галузі хімії природних сполук.

Із 1979 року до цього часу Сергій Миколайович працює в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України. Спочатку був співробітником відділу білкової хімії, з 1983 року працював в групі олігонуклеотидного синтезу, з 1985 року – в лабораторії синтезу і дослідження біоспецифічних сполук, з 1993 року – у відділі хімії нуклеїнових кислот.

У 1996 році став керівником дослідницької групи з хімії нуклеїнових кислот. У 1993 році Ярмолюк С.М. отримав ступінь кандидата хімічних наук в галузі біоорганічної хімії. Його кандидатська дисертація присвячена синтезу і дослідженню нуклеотидів, модифікованих амінокислотними залишками.

У 2005 році Сергій Миколайович отримав ступінь доктора наук в галузі біоорганічної хімії. Назва дисертації: “Дизайн флуоресцентних зондів на основі ціанінових фарбників для детекції нуклеїнових кислот та протеїнів”. У 2006 році Ярмолюку С.М. присвоєно звання професора біоорганічної хімії.

Зараз Ярмолюк С.М. обіймає посаду завідувача відділу біомедичної хімії в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України. Він є керівником низки національних і міжнародних проектів.

Наукові інтереси: Раціональний дизайн інгібіторів ензимів як потенційних лікарських засобів за допомогою методів комп’ютерного моделювання, біохімічного скринінгу та органічного синтезу. Розробка нових методів синтезу біологічно активних молекул з метою покращення активності, селективності та ADME властивостей. Розробка флуоресцентних барвників для мічення олігонуклеотидів та протеїнів, а також створення зондів для визначення амілоїдних фібрил та інших агрегаційних утворень протеїнів і дослідження процесу агрегатоутворення, що має місце при нейродегенеративних захворюваннях. Розробка нових сполук з антимікробною активністю щодо резистентних штамів мікроорганізмів із використанням методів рецепторно-орієнтованого (молекулярний докінг) та ліганд-орієнтованого (Байєсове та фармакофорне моделювання) скринінгу. Пошук нових мішеней та підходів для розробки антибактеріальних сполук.

 

bdzhola2

Володимир Григорович Бджола

Заступник завідувача відділу біомедичної хімії

 

У 1994 році Володимир Григорович закінчив хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отримав диплом спеціаліста в галузі хімії.

У 1998 році Бджола В.Г. одержав ступінь кандидата хімічних наук. Дисертація присвячена дослідженню взаємодії координованого фосфору з алкоксидами та алкоксигалогенідами металів.

Володимир Григорович працює в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України з 2001 року. Зараз обіймає посаду старшого наукового співробітника, заступника завідувача відділу біомедичної хімії. Бжола В.Г. є співавтором 144 наукових праць.

Наукові інтереси: вивчення молекулярних механізмів дії ензимів; дослідження білок-лігандних взаємодій; аналіз і вирівнювання білкової послідовності, моделювання по гомології, ідентифікація та аналіз зв’язувального сайту; віртуальний скринінг сполук та оптимізація алгоритмів скринінгу; визначення кореляційних залежностей «хімічна структура – біологічна активність»; дизайн та оптимізація структури гетероциклічних сполук для збільшення їх афінності до ензимів; розробка біологічно активних сполук.

 

kovalska

Владислава Борисівна Ковальська

Керівник групи дизайну флуоресцентних зондів

 

У 1995 році Владислава Борисівна закінчила хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримала диплом спеціаліста в галузі хімії природних сполук. З 1996 року В.Б. Ковальська працює в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України.

У 2000 році отримала ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністтю молекулярна біологія. Дисертаційна робота присвячена особливостям взаємодії монометинових барвників із ДНК. Дослідження здійснювались під керівництвом академіка Мацуки Г.Х. та д.х.н. Ярмолюка С.М.

У 2012 році Владислава отримала науковий ступінь доктора біологічних наук, тема її дисертаціійної роботи "Флуоресцентні барвники для детекції білків різної просторової організації" (науковий консультант – д.х.н., професор Ярмолюк С.М.).

Зараз Ковальська В.Б. обіймає посаду старшого наукового співробітника відділу біомедичної хімії і очолює групу дизайну флуоресцентних зондів. Владислава Борисівна є співавтором близько 80 наукових праць.

Наукові інтереси: розробка флуоресцентних зондів для детекції біополімерів – амілоїдних агрегатів білків та нуклеїнових кислот, та нативних білків; розробка та дослідження високоефективних інгібіторів утворення амілоїдних фібрил білків на основі макроциклічних металокомплексів; вивчення взаємодії макроциклічних сполук із глобулярними білками з використанням спектрально-люмінесцентних методів та калоріметрії ізотермального титрування.

 

lukashov

Сергій Степанович Лукашов

Керівник групи хімічного синтезу

 

У 1997 році Лукашов С.С. закінчив хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отримав диплом спеціаліста в галузі хімії природних сполук.

У 2003 році Сергій Степанович одержав ступінь кандидата хімічних наук в галузі біоорганічної хімії під керівництвом академіка Мацуки Г.Х. та д.х.н. Ярмолюка С.М. Його робота була присвячена синтезу флуоресцентних ціанінових фарбників для детекції ДНК.

Із 1997 року до цього часу Лукашов С.С. працює в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України. Зараз він обіймає посаду старшого наукового співробітника відділу біомедичної хімії. Сергій Степанович є співавтором 57 наукових праць.

Наукові інтереси: розробка, оптимізація структури та хімічний синтез нових класів конкурентних інгібіторів протеїнкіназ СК2, FGFR1 та ASK1 на основі малих молекул похідних ароматичних оксиген- та нітрогенвмісних гетероциклічних органічних сполук; хімічний синтез нових органічних сполук з протитуберкульозною активністю.

 

Наші дослідження:

Інгібітори FGFR1
Хіназоліни Зображення
Хіназоліни – один із класів інгібіторів... 

Інгібітори CK2
2-амінопіримідинони та їх 6-аза-аналогів Зображення
З метою пошуку нових інгібіторів... 

Молекулярний Дизайн
Молекулярний дизайн Зображення
Група молекулярного дизайну відділу... 

© 2013 Усі права застережено
footer logo