logo
English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
ПРО НАС Наш відділ

Наш інститут і відділ

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України:

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАН України) створено 1973 року. Його засновниками є всесвітньовідомі українські вчені – Б. Є. Патон, С. М. Гершензон, В. П. Зосимович, П. К. Шкварніков, Г. Х. Мацука. З 2003 року інститут очолює академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ганна Валентинівна Єльська.

Діяльність установи зосереджена на новітніх дослідженнях у галузі молекулярної біології та генетики - структурна та функціональна геноміка; протеоміка та білкова інженерія; молекулярні та клітинні біотехнології; біоінформатика, комп’ютерне моделювання та дизайн.

Більше про Інститут...

Відділ біомедичної хімії:

Відділ біомедичної хімії працює в області органічної хімії, біоорганічної хімії, молекулярної біології та комп’ютерного моделювання. Ми маємо достатню кваліфікацію і можливості для органічного синтезу і раціонального дизайну низькомолекулярних інгібіторів біологічних макромолекул із використанням методів комп’ютерного моделювання та хімічної оптимізації. 

Іншим важливим напрямком наукової роботи, яка проводяться в нашому відділі, є розробка флуоресцентних барвників для біомедичних досліджень. В співпраці з провідними міжнародними компаніями нами було розроблено ряд високоефективних зондів для детекції білків, ДНК та мічення біомолекул та отримано міжнародні патенти на ці розробки.

Новим напрямком роботи відділу є розробка протимікробних лікарських засобів. Нещодавно запатентовано два хімічні класи сполук із протитуберкульозною активністю. Проводиться розробка антибіотиків щодо резистентних штамів бактерій групи ESKAPE, до якої відносять Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonie, Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aeruginosa та види Enterobacter. Також здійснюється пошук сполук із протигрибковою активністю щодо Cryptococcus neoformans та Candida albicans.  

Наше науково-дослідницьке портфоліо включає більше ніж 200 публікацій, 10 патентів та близько 30 успішно виконаних контрактних дослідницьких проектів.

Напрямки досліджень:

  • Синтез біологічно активних молекул та розробка нових методів органічного синтезу;
  • Раціональний дизайн високоактивних та селективних інгібіторів протеїнкіназ за використання методів молекулярного моделювання, біохімічного скринінгу та органічного синтезу; 
  • Раціональний дизайн та синтез інгібіторів аміноацил-тРНК синтетаз;
  • Хімічна оптимізація біологічно активних сполук з метою покращення активності, селективності та ADME властивостей; 
  • Рецепторно-орієнтований віртуальний скринінг, дослідження залежностей інгібувальної активності сполук від їх хімічної структури, моделювання молекулярної динаміки макромолекул та їх комплексів із низькомолекулярними лігандами; 
  • Розробка зондів для визначення амілоїдних фібрил та інших агрегаційних утворень білків та дослідження процесу агрегатоутворення;
  • Дизайн флуоресцентних зондів для неспецифічної детекції білків в присутності денатуруючий агентів, а також для специфічного визначення альбумінів;
  • Створення флуоресцентних барвників для визначення нуклеїнових кислот, зокрема неканонічних структур ДНК;
  • Дослідження механізму взаємодії барвників з нуклеїновими кислотами і білками;
  • Розробка барвників для флуоресцентного мічення олігонуклеотидів та білків.

Колекція відділу біомедичної хімії нараховує близько 200 тисяч низькомолекулярних органічних сполук, які належать до різних хімічних класів. Серед них більше, ніж 100 тисяч сполук безпосередньо доступні для скринінгу. Колекція з 2000 барвників, серед яких поліметинові ціаніни, стирили, кумарини і металокомплекси використовується для розробки нових флуоресцентних зондів.

У нашому розпорядженні – повністю укомплектовані, добре оснащені хімічні лабораторії для органічного синтезу та необхідне обладнання для спектрально-люмінесцентних досліджень. Є доступ до проведення ЯМР та мас-спектрометричного аналізу. Також є комп'ютерний кластер для проведення необхідних обрахунків.

Наші дослідження:

Інгібітори FGFR1
N-фенілтієно[2,3-d]піримідин-4-аміни Зображення
За останні декілька років похідні... 

Інгібітори ASK1
Пошук інгібіторів ASK1 серед похідних 2-тіоксо-тіазолідин-4-ону Зображення
Для пошуку інгібіторів ASK1 було проведено... 

Інгібітори CK2
Похідні 2-фенілізотіазолідин-3-он-1,1-диоксиду Зображення
Синтезували 40 нових похідних... 

Флуоресцентні Зонди

 

Молекулярний Дизайн
Молекулярний дизайн Зображення
Група молекулярного дизайну відділу... 

© 2013 Усі права застережено
footer logo