logo
English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
ДОСЛІДЖЕННЯ Інгібітори протеїнкіназ Інгібітори ASK1 Пошук інгібіторів протеїнкінази ASK1 серед похідних бензотіазол-2-іл-3-гідрокси-5-феніл-1,5-дигідро-пірол-2-ону

Пошук інгібіторів протеїнкінази ASK1 серед похідних бензотіазол-2-іл-3-гідрокси-5-феніл-1,5-дигідро-пірол-2-ону

Із застосуванням методів молекулярного моделювання ідентифіковано новий хімічний клас інгібіторів протеїнкінази ASK1 – серед похідних Бензотіазол-2-іл-3-гідрокси-5-феніл-1,5-дигідро-пірол-2-ону. Було встановлено, що найбільш активна сполука 1-(6-Флуоро-бензотіазол-2-іл)-3-гідрокси-5-[3-(3-метил-бутокси)-феніл]-4-(2-метил-2,3-дигідро-бензофуран-5-карбоніл)-1,5-дигідро-пірол-2-он (BPyO-34) пригнічує ASK1 in vitro зі значенням ІС50 = 0,52 µM. Досліджено залежність інгібувальної активності 34 похідних цього класу від їх хімічної структури та запропоновано тип взаємодії сполук із активним сайтом ASK1 (Рис. 1). 

ask2_im_4
Рисунок 1. Тип звязування BPyO-34 в активному сайті каталітичної субодиниці ASK1. Водневі звязки представлені зеленими пунктирними лініями, а сульфур-π взаємодія - жовтою пунктирною лінією. 

Було встановлено, що присутність бензотіазолу в структурі тестованих сполук є надзвичайно важливою для прояву їх інгібувальної активності по відношенню до ASK1. Згідно з результатами in silico моделювання цей гетероцикл бере участь у формуванні гідрофобних взаємодій із аденін-звязувальною ділянкою АТФ-акцепторного сайту протеїнкінази ASK1 та формує сульфур-π взаємодію з амінокислотним залишком Val757, що розташований у шарнірній ділянці. Також, було показано, що структура замісника, який взаємодіє з гідрофобною кишенею I є важливою для інгібувальної активності сполуки стосовно ASK1.

Найбільш активні похідні Бензотіазол-2-іл-3-гідрокси-5-феніл-1,5-дигідро-пірол-2-ону, які мають субмікромолярну інгібувальну активність по відношенню до ASK1, можуть бути використані в біологічних дослідженнях. 

 

  • Identification of apoptosis signal-regulating kinase 1 (ASK1) inhibitors among the derivatives of benzothiazol-2-yl-3-hydroxy-5-phenyl-1,5-dihydro-pyrrol-2-one. Starosyla SA, Volynets GP, Lukashov SS, Gorbatiuk OB, Golub AG, Bdzhola VG, Yarmoluk SM. Bioorg. Med. Chem. 2015, 23(10): 2489-2497.

Дослідження інших інгібіторів протеїнкіназ:

Інгібітори ASK1
Пошук інгібіторів ASK1 серед похідних 2-тіоксо-тіазолідин-4-ону Зображення
Для пошуку інгібіторів ASK1 було проведено... 

Інгібітори FGFR1
N-фенілнафтостирил-1-сульфонаміди Зображення
Ідентифіковано новий клас інгібіторів... 

Інгібітори CK2
2-амінопіримідинони та їх 6-аза-аналогів Зображення
З метою пошуку нових інгібіторів... 

© 2013 Усі права застережено
footer logo