logo
English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
ПРОЕКТИ

Проекти

2020 - 2022
У співпраці з відділом ензимології білкового синтезу Інституту молекулярної біології і генетики НАН України стартував проект "Сайт-спрямований мутагенез як інноваційний підхід для дослідження механізмів виникнення та подолання резистентності Mycobacterium tuberculosis до антибіотиків" (№ 0120U104850) у рамках гранту Національного фонду досліджень України.

2020 - 2022
У співпраці з Інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України стартував проект "Розробка та тестування in vivo інгібіторів протеїнкінази С бета - ключового ферменту індукції нейтрофільних позаклітинних пасток - (NETs) для запобігання гострого респіраторного дистрес синдрому (ARDS)" у рамках гранту Національного фонду досліджень України.

2020 - 2021
У співпраці з відділом ензимології білкового синтезу Інституту молекулярної біології і генетики НАН України стартував проект "Розробка багатомішеневих інгібіторів аміноацил-тРНК синтетаз Staphylococcus aureus та амілоїд-чутливих флуоресцентних зондів для детекції впливу інгібіторів на біоплівку" у рамках гранту Національної академії наук України (НАНУ).

2019 - 2020
У співпраці з відділом ензимології білкового синтезу Інституту молекулярної біології і генетики НАН України стартував проект "Розробка багатомішеневих інгібіторів аміноацил-тРНК синтетаз із використанням методів машинного навчання для подолання резистентності Mycobacterium tuberculosis до антибіотиків" у рамках гранту Національної академії наук України (НАНУ).

2019 - 2020
У співпраці з відділом ензимології білкового синтезу Інституту молекулярної біології і генетики НАН України стартував проект "Розробка багатомішеневих інгібіторів аміноацил-тРНК синтетаз із використанням методів машинного навчання для подолання резистентності Mycobacterium tuberculosis до антибіотиків" у рамках гранту Національної академії наук України (НАНУ).

2017 - 2019
У співпраці з відділом ензимології білкового синтезу Інституту молекулярної біології і генетики НАН України стартував проект "Мультитаргетна терапія як інноваційний підхід для подолання резистентності Mycobacterium tuberculosis до антибіотиків" у рамках гранту Українського Наукового і Технологічного Центру (УНТЦ). 

2017 
Розпочато виконання проекту за грантом MSCA-RISE - Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange "Хірально-оптичні, оптичні та магнітні зонди на основі металокомплексів для мічення білків" №778245. 

2015 - 2019
У співробітництві з відділом ензимології білкового синтезу Інституту молекулярної біології і генетики НАН України стартував проект "Мішень-спрямований пошук інгібіторів аміноацил-тРНК синтетаз із селективною дією проти збудників інфекційних захворювань людини" у рамках цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України "Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства".

2015 - 2016
Розпочато виконання спільного українсько-турецького гранта між Національної академією наук України та TUBITAK №114Z464.  

2014 - 2015
У співробітництві з Інститутом загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України стартував дослідницький проект “Розробка макроциклічних металокомплексів для фото-індукованої деструкції нерозчинних протеїнових агрегатів, які утворюються при нейродегенеративних хворобах” в рамках гранту Українського Наукового і Технологічного Центру (УНТЦ).

2011 - 2012
У співпраці з Інститутом Біохімії Кельнського Університету (Німеччина) ми розпочали експерименти по кристалізації молекулярних комплексів протеїнкіназ людини та АТР-конкурентних інгібіторів.

2010 - 2012
У співробітництві з Інститутом Біохімії та Біофізики Польської академії наук виконано спільні проекти, спрямовані на дослідження антивірусної активності інгібіторів протеїнкіназ, розроблених у нашому відділі.

2009
У рамках спільного науково-дослідного проекту із Офтальмологічною Науковою Лабораторією Кедарс-Сінайського Медичного Центру (США) ми досліджуємо ефекти інгібіторів на морфологію та цитоскелет клітин в культурах астроцитів людини та васкулярних ендотеліальних клітин.

2009
Ми співпрацюємо з Інститутом Хімічної Біології та Фундаментальної Медицини (Росія) в галузі дослідження проапоптичної ефективності інгібіторів протеїнкіназ відносно клітинних ліній, отриманих із широкого спектру пухлин.

2008
У співпраці з Інститутом Генетики і Молекулярної Медицини при Едінбурзькому Університеті (Шотландія) проводиться розробка інгібіторів протеїнкіназ, що можуть мати антипроліферативні ефекти.

2008
У співробітництві з Групою Біофізичної Інженерії з Університету Твенте (Ешеде, Нідерланди) стартував дослідницький проект “Розробка флуоресцентних барвників для специфічної детекції наноструктури амілоїдних протеїнів, що викликають нейродегенеративні процеси” в рамках гранту Українського Наукового і Технологічного Центру (УНТЦ) та Національної Академії Наук України (НАНУ).

2005 - 2008
У співпраці з Інститутом лазерів, фотоніки та біофотоніки (Буффало, США) проведено науковий проект “Розробка фотохімічно безпечних двофотонних збуджених флуоресцентних зондів для детекції та візуалізації біологічних об’єктів” у рамках гранту Українського Наукового і Технологічного Центру України.

2005 - 2007
У співробітництві з Лабораторіями BioRad проведено науковий проект, спрямований на розробку флуоресцентних зондів для детекції протеїнів у розділювальному середовищі. Розроблені структури були запатентовані. Номер патента WO 2008/027821 A1, 06.03.2008.

2006
У співпраці з компанією Адамед (Польща) був підписаний науковий контракт, спрямований на розробку протиракових препаратів на основі інгібіторів протеїнкіназ. Інгібітори, отримані в рамках проекту, були протестовані in vivo.

2004 - 2006
Деякі контрактні дослідження були проведені у співробітництві з Біомолекулярним дослідницьким центром у Прінцетоні (США). Проекти грунтувалися на використанні віртуального скринінгу та структурного моделювання протеїнкіназ CDK2, PKC, AKT1.

2005
У співробітництві з відділом досліджень і розробки компанії Sigma-Aldrich GmbH (Букс, Швейцарія) стартував науковий проект, спрямований на розробку флуоресцентних зондів для ПЛР у реальному часі.

2003 - 2005
У співпраці з компанією Sigma-Aldrich GmbH (Букс, Швейцарія) були розроблені нові флуоресцентні зонди для детекції нуклеїнових кислот.

2002 - 2004
У співробітництві з відділом досліджень і розробки компанії Sigma-Aldrich GmbH (Букс, Швейцарія) в рамках наукового проекту були створені нові флуоресцентні зонди для неспецифічної візуалізації протеїнів у гелі. Розроблені структури були запатентовані. Номер патенту: US2006207881, 21.09.2006.

2001 - 2002
Грант із відділу енергетики, з фінансовою підтримкою від Початкових програм попередження проліферації був виконаний в рамках договору матеріально-технічного забезпечення № В507077, підписаним між Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України та Каліфорнійським університетом (Національна Ліверморська лабораторія імені Лоренца, Лівермор, США).

2001
Розпочалося співробітництво з компанією Chromeon GmbH (Регенсбург, Німеччина) в області флуоресцентного мічення біомолекул. У 2002 році був запатентований новий ефективний метод мічення, що грунтується на використанні солей піриліуму як аміно-специфічних реактивних груп. Номер патенту: US2003175988, 18. 09.2003

Наші дослідження:

Інгібітори FGFR1
Флавони Зображення
Флавони належать до класу хромонів, що... 

Інгібітори CK2
4-aminothieno[2,3-d]pyrimidines Зображення
Novel CK2 inhibitors among 4-aminothieno[2,3-d]pyrimidines have been... 

Молекулярний Дизайн
Молекулярний дизайн Зображення
Група молекулярного дизайну відділу... 

Флуоресцентні Зонди

 

© 2013 Усі права застережено
footer logo