logo
English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

Запрошуємо на наш сайт!

Відділ біомедичної хімії працює в галузі органічної хімії, біоорганічної хімії, молекулярної біології та комп'ютерного моделювання. Ми маємо достатню кваліфікацію і можливості для органічного синтезу і раціонального дизайну низькомолекулярних інгібіторів біологічних макромолекул читати далі...

Research collaboration Publications

Діючі проекти

У співпраці з відділом ензимології білкового синтезу Інституту молекулярної біології і генетики НАН України стартував проект "Мультитаргетна терапія як інноваційний підхід для подолання резистентності Mycobacterium tuberculosis до антибіотиків"...

Нова публікація

Нещодавно опубліковано статтю, що присвячена розробці протитуберкульозних агентів на основі похідних бензальдегід тіосемикарбазону...  

Наші нові інгібітори СК2

За допомогою віртуального скринінгу ідентифіковані нові інгібітори протеїнкінази СК2 серед похідних 1,3-тіазол-4-карбоксильної кислоти. Найбільш активна сполука 2-(3-флуоро-феніл)-4-метил-1,3-тіазол...

© 2013 Усі права застережено
footer logo