logo
English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

Інгібітори ASK1

Протеїнкіназа ASK1 (Apoptosis signal-regulatingkinase1) належить до родини серин/треонінових протеїнкіназ і присутня практично у всіх еукаріотичних клітинах. Підвищена активність ASK1 пов’язана з розвитком низки патологій.

                            ask1 ukr

Таким чином, високоактивні та селективні інгібітори ASK1 можуть бути основою для розробки лікарських засобів. Для пошуку інгібіторів ASK1 було проведено рецепторно-орієнтований віртуальний скринінг комерційно доступної бібліотеки низькомолекулярних органічних сполук компанії OTAVALtd.,яка налічувала 156 000 сполук з різних хімічних класів. Для біохімічного тестування відібрали декілька сотень сполук із найкращими показниками енергії зв’язування. 

Ми ідентифікували два класи АТФ-конкурентних інгібіторів людської ASK1:

Пошук інгібіторів протеїнкінази ASK1 серед похідних бензотіазол-2-іл-3-гідрокси-5-феніл-1,5-дигідро-пірол-2-ону

ask2_im_4Із застосуванням методів молекулярного моделювання ідентифіковано новий хімічний клас інгібіторів...

Детальніше...

Пошук інгібіторів ASK1 серед похідних 2-тіоксо-тіазолідин-4-ону

PFTA-1Для пошуку інгібіторів ASK1 було проведено рецепторно-орієнтований віртуальний скринінг комерційно...

Детальніше...

Пошук інгібіторів ASK1 серед похідних 3H-нафто[1,2,3-де]хінолін-2,7-діону

NQDI-1Із застосуванням методів віртуального скринінгу та біохімічного тестування, був знайдений також...

Детальніше...

Дослідження інших інгібіторів протеїнкіназ:

Інгібітори FGFR1
Фенілбензісоксазоли та амінопіримідини Зображення
Фенілбензісоксазоли та амінопіримідини... 

Інгібітори CK2
4-aminothieno[2,3-d]pyrimidines Зображення
Novel CK2 inhibitors among 4-aminothieno[2,3-d]pyrimidines have been... 

© 2013 Усі права застережено
footer logo