logo
English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
ДОСЛІДЖЕННЯ Інгібітори протеїнкіназ Інгібітори CK2 Похідні 3-гідрокси-4'-карбоксифлавону (FLC)

Похідні 3-гідрокси-4'-карбоксифлавону (FLC)

З метою ідентифікувати нові інгібітори СК2 був проведений віртуальний скринінг бібліотеки, яка налічувала 150000 низькомолекулярних органічних сполук.  Для тестування in vitro було відібрано 13 карбоксил-вмісних флавонових похідних. Усі сполуки пригнічували активність СК2. При дослідженні залежності інгібувальної активності від хімічної структури проаналізували комплекси похідних флавону із АТФ-акцепторним сайтом СК2, які були отримані в процесі проведення докінгу. На основі цих даних синтезували і тестували in vitro 13 похідних 3-гідрокси-4'-карбоксифлавону.

Кінетичні дослідження одного з найбільш активних похідних флавонолу FLC21 - 4-(6,8-дихлоро-3-гідрокси-4-оксо-хроман-2-іл)-бензойної кислоти (ІС50=40 nM) показали конкурентний характер інгібування. Значення Кі становить 13 nM. Дослідження активності інгібіторів на семи протеїнкіназах продемонстрували хорошу селективність стосовно СК2. За допомогою методів органічного синтезу, молекулярного моделювання та біохімічного тестування досліджено залежності інгібувальної активності сполук від їх хімічної структури та запропоновано спосіб зв'язування з активним центром СК2.

ck2 img7

Рисунок 1. Взаємодія інгібітора FLC21 з АТФ-зв'язувальним сайтом протеїнкінази СК2. Водневі зв'язки представлено пунктирними лініями.

Отримані дані структурних та біологічних досліджень інгібітора разом із запропонованою моделлю зв'язування можуть бути використані для подальшої оптимізації цього класу сполук з метою покращення активності та селективності інгібування СК2.

  • Structure-based discovery of novel flavonol inhibitors of human protein kinase CK2. Golub AG, Bdzhola VG, Kyshenia YV, Sapelkin VM, Prykhod'ko AO, Kukharenko OP, Kotey IM, Ostrynska OV, Yarmoluk SM. Mol Cell Biochem. 2011, 356 (1-2): 107-115.

Дослідження інших інгібіторів протеїнкіназ:

Інгібітори CK2
2-амінопіримідинони та їх 6-аза-аналогів Зображення
З метою пошуку нових інгібіторів... 

Інгібітори FGFR1
Оксіндоли Зображення
Оксіндоли – відомий клас інгібіторів... 

© 2013 Усі права застережено
footer logo