logo
English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
ДОСЛІДЖЕННЯ Інгібітори протеїнкіназ Інгібітори ASK1 Пошук інгібіторів ASK1 серед похідних 3H-нафто[1,2,3-де]хінолін-2,7-діону

Пошук інгібіторів ASK1 серед похідних 3H-нафто[1,2,3-де]хінолін-2,7-діону

Із застосуванням методів віртуального скринінгу та біохімічного тестування, був знайдений також інший клас інгібіторів протеїнкінази ASK1 – 3H-нафто[1,2,3-де]хінолін-2,7-діони. Найбільш активний інгібітор з досліджуваного класу – етил 2,7-диоксо-2,7-дигідро-3Н-нафто[1,2,3-де]хінолін-1-карбоксилат, якому присвоїли назву NQDI-1, пригнічував активність протеїнкінази ASK1 з ІС50=3 μМ.

NQDI-1
Рисунок 1. Тип зв'язування інгібітора NQDI-1 із активним сайтом каталітичної субодиниці ASK1. Водневі зв'язки представлено пунктирними лініями. 

Згідно з результатами докінгу та молекулярної динаміки, інгібітор розташовується в ATФ-зв'язувальному сайті протеїнкінази ASK1, де він взаємодіє з гідрофобною кишенею, сформованою шарнірним районом і сусідніми залишками С- та N-кінцевого субдоменів каталітичної субодиниці та формує водневі зв'язки з Gln756 і Val757.

  • Identification of 3H-naphtho[1,2,3-de]quinoline-2,7-diones as inhibitors of apoptosis signal-regulating kinase 1 (ASK1). Volynets GP, Chekanov MO, Synyugin AR, Golub AG, Kukharenko OP, Bdzhola VG, Yarmoluk SM. J Med Chem. 2011, 54(8): 2680-2686.

Дослідження інших інгібіторів протеїнкіназ:

Інгібітори ASK1
Пошук інгібіторів ASK1 серед похідних 2-тіоксо-тіазолідин-4-ону Зображення
Для пошуку інгібіторів ASK1 було проведено... 

Інгібітори FGFR1
Оксіндоли Зображення
Оксіндоли – відомий клас інгібіторів... 

Інгібітори CK2
Похідні 1,3-тіазол-5-карбоксильної кислоти Зображення
За допомогою віртуального скринінгу... 

© 2013 Усі права застережено
footer logo