logo
English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
ДОСЛІДЖЕННЯ Інгібітори протеїнкіназ Інгібітори CK2 4,5,6,7-тетрагалогено-1Н-ізоіндол-1,3(2Н)-діони (TID)

4,5,6,7-тетрагалогено-1Н-ізоіндол-1,3(2Н)-діони (TID)

Новий клас інгібіторів СК2 - 4,5,6,7-тетрагалогено-1Н-ізоіндол-1,3(2Н)-діони (TID) було знайдено в результаті проведення високопродуктивного скринінгу колекції низькомолекулярних сполук, що налічувала близько 90000 лігандів з наступним біохімічним тестуванням. Синтезовано комбінаторну бібліотеку похідних TID із 68 сполук.

Figure 1. The binding mode of TID46 in the CK2 active site. Hydrogen bonds are shown by the dotted lines.
Рисунок 1. Комплекс сполуки TID46 із активним сайтом СК2. Водневі зв'язки представлено пунктирними лініями.

Найбільш активний ліганд 2-(4,5,6,7-тетрайодо-1,3-диоксо-1,3-дигідро-2Н-ізоіндол-2-іл)пропанова кислота пригнічувала СК2 зі значенням ІС50=0,15 μМ. Ці інгібітори є АТФ-конкурентними і лише незначним чином пригнічують активність DYRK1a, MSK1, GSK3 і CDK5. Запропоновано тип зв'язування сполук даного класу із АТФ-акцепторним сайтом СК2. Ці сполуки можуть бути успішно використані для подальшої структурної оптимізації та біологічного дослідження.

  • Evaluation of 4,5,6,7-tetrahalogeno-1H-isoindole-1,3(2H)-diones as inhibitors of human protein kinase CK2. Golub AG, Yakovenko OY, Prykhod'ko AO, Lukashov SS, Bdzhola VG, Yarmoluk SM. Mol Cell Biochem. Biochim Biophys Acta. 2008, 1784(1): 143-149.
  • Патент: UA69165 А, С07D215/00, 2004-08-16. Application of 4,5,6,7-tetrahalogeno-1,3-isoindolinediones as protein kinase CK2 inhibitors. Golub A.G., Yakovenko O.Ya., Yarmoluk S.M., Dubinina G.G., Bdzhola V.G., Prykhod'ko A.O.

Дослідження інших інгібіторів протеїнкіназ:

Інгібітори CK2
Похідні 3-гідрокси-4'-карбоксифлавону (FLC) Зображення
З метою ідентифікувати нові інгібітори СК2... 

Інгібітори FGFR1
Фенілбензісоксазоли та амінопіримідини Зображення
Фенілбензісоксазоли та амінопіримідини... 

© 2013 Усі права застережено
footer logo