logo
English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

3-карбокси-4(1Н)-хінолони

Цей клас інгібіторів протеїнкінази СК2 був знайдений у результаті проведення рецепторно-орієнтованого віртуального скринінгу бібліотеки, що налічувала близько 70000 сполук. Біохімічні тести показали, що 4-оксо-1,4-дигідробензохінолін-3-карбоксильна кислота (Хінолон 9) інгібувала СК2 зі значенням ІС50=1,0 μМ.

Figure 1. The binding mode of Quinolone 9 in the CK2 active site. Hydrogen bonds are shown by the dotted lines.
Рисунок 1. Тип зв'язування Хінолону 9 в АТФ-акцепторному сайті СК2. Водневі зв’язки представлено пунктирними лініями. 

Кінетичні експерименти показали, що цей ліганд є АТФ-конкурентним інгібітором (Кі=0,28 μМ). Дослідження активності сполуки на семи протеїнкіназах продемонстрували, що вона є специфічною відносно СК2. Згідно з теоретичними розрахунками та експериментальними даними, запропоновано структурну модель, яка описує ключові взаємодії з активним сайтом СК2.

Ідентифіковані інгібітори є цікавими для подальшої структурної оптимізації та біологічного дослідження.

  • Evaluation of 3-carboxy-4(1H)-quinolones as inhibitors of human protein kinase CK2. Golub AG, Yakovenko OY, Bdzhola VG, Sapelkin VM, Zien P, Yarmoluk SM. Mol Cell Biochem. J Med Chem. 2006, 49(22): 6443-6450.
  • Pat.: UА68984 А, C07D215/00, 2004-08-16. Application of 4-substituted 3-carboxyquinolines as protein kinase CK2 inhibitors. Sapelkin V.M., Lukashov S.S., Golub A.G., Bdzhola V.G., Yakovenko O.Ya., Yarmoluk S.M., Dubinina G.G.

Дослідження інших інгібіторів протеїнкіназ:

Інгібітори FGFR1
Хіназоліни Зображення
Хіназоліни – один із класів інгібіторів... 

Інгібітори CK2
(тієно[2,3-де]піримідин-4-ілтіо)карбоксильна кислота (ТТР) Зображення
Для дослідження інгібувальної активності... 

© 2013 Усі права застережено
footer logo