logo
English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
ДОСЛІДЖЕННЯ Інгібітори протеїнкіназ Інгібітори FGFR1 Фенілбензісоксазоли та амінопіримідини

Фенілбензісоксазоли та амінопіримідини

Фенілбензісоксазоли та амінопіримідини були знайдені за допомогою віртуального скринінгу. Пошук аналогів цих інгібіторів дозволив знайти сполуки, що пригнічували активність FGFR1 із ІС50 = 5 і 4 мМ, відповідно. Ці сполуки слугують стартовими точками для подальшої оптимізації. 

fgfr1 im2 tmbРисунок 1. Фенілбензоксазолові та амінопіримідинові інгібітори FGFR1.

Дослідження інших інгібіторів протеїнкіназ:

Інгібітори CK2
Похідні 3-гідрокси-4'-карбоксифлавону (FLC) Зображення
З метою ідентифікувати нові інгібітори СК2... 

Інгібітори FGFR1
N-фенілтієно[2,3-d]піримідин-4-аміни Зображення
За останні декілька років похідні... 

Інгібітори ASK1
Пошук інгібіторів ASK1 серед похідних 2-тіоксо-тіазолідин-4-ону Зображення
Для пошуку інгібіторів ASK1 було проведено... 

© 2013 Усі права застережено
footer logo