logo
English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

Хіназоліни

Хіназоліни – один із класів інгібіторів рецепторних протеїнкіназ, що широко розповсюджений в колекції сполук відділу біомедичної хімії. Ми дослідили залежність інгібувальної активності сполук від хімічної структури та положення замісників. Найактивніший інгібітор мав ІС50 = 0,1 μМ. 

Figure 1. Quinazoline inhibitor of FGFR1.
Рисунок 1. Хіназоліновий інгібітор FGFR1.


  • A.A. Gryshchenko, V.G. Bdzhola, L.V. Pletnyova, R.V. Chepurna, I.V. Zhitnetsky, S.M. Yarmoluk. Quinazolone inhibitors of protein kinase FGFR1. Ukrainica Bioorganica Acta 2 (2010) 63—68

Дослідження інших інгібіторів протеїнкіназ:

Інгібітори ASK1
Пошук інгібіторів ASK1 серед похідних 2-тіоксо-тіазолідин-4-ону Зображення
Для пошуку інгібіторів ASK1 було проведено... 

Інгібітори FGFR1
N-фенілтієно[2,3-d]піримідин-4-аміни Зображення
За останні декілька років похідні... 

Інгібітори CK2
Похідні 3-гідрокси-4'-карбоксифлавону (FLC) Зображення
З метою ідентифікувати нові інгібітори СК2... 

© 2013 Усі права застережено
footer logo