logo
English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
ДОСЛІДЖЕННЯ Інгібітори протеїнкіназ Інгібітори CK2 Похідні 2-фенілізотіазолідин-3-он-1,1-диоксиду

Похідні 2-фенілізотіазолідин-3-он-1,1-диоксиду

Синтезували 40 нових похідних 2-фенілізотіазолідин-3-он-1,1-диоксиду та тестували їх на інгібувальну активність по відношенню до СК2. Грунтуючись на даних біологічного скринінгу та молекулярного моделювання було проведено оптимізацію інгібіторів цього хімічного класу. В результаті оптимізації вдалося на порядок покращити інгібувальну активність сполук в порівнянні з раніше відомими. Найбільш активна сполука 3-{[2-[хлоро-4-(1,1-диоксидо-3-оксоізотіазолідин-2-іл)бензоїл]аміно} бензойна кислота пригнічувала активність протеїнкінази СК2 людини зі значенням ІС50 = 1,5 μМ (Рис. 1).

ck2_im_new2
Рисунок 1.:Тип зв'язування 2-фенілізотіазолідин-3-он-1,1-диоксидного інгібітора в активному сайті протеїнкінази СК2. Водневі зв'язки представлено пунктирними лініями.


  • Design, synthesis and evaluation of 2-phenylisothiazolidin-3-one-1,1-dioxides as a new class of human protein kinase CK2 inhibitors. Chekanov MO, Ostrynska OV, Synyugin AR, Bdzhola VG, Yarmoluk SM. J Enzyme Inhib Med Chem. 2014, 29(3):338-343.   

Дослідження інших інгібіторів протеїнкіназ:

Інгібітори CK2
Похідні 4'-гідроксифлавону Зображення
Новий клас низькомолекулярних інгібіторів... 

Інгібітори FGFR1
Оксіндоли Зображення
Оксіндоли – відомий клас інгібіторів... 

© 2013 Усі права застережено
footer logo