logo
English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
ДОСЛІДЖЕННЯ Флуоресцентні зонди Довгохвильові зонди для флуоресцентної детекції протеїнів

Довгохвильові зонди для флуоресцентної детекції протеїнів

Альбуміни – найбільш розповсюджені білки рідин тіла, які виконують функцію транспорту малих молекул в організмі. Оскільки альбуміни сироватки є прогностичним індикатором хвороб печінки та інших патологічних станів, розробка аналітичних методів для дослідження альбумінів та вивчення їх взаємодії з малими молекулами є надзвичайно актуальною. 

Нами було досліджено широкий ряд індоленінових, бензоксазолових, бензотіазолових і бензоселеназолових сквараїнових барвників в якості флуоресцентних зондів для визначення білків, зокрема альбумінів, інсуліну, лізоциму, імуноглобуліну G. Показано, що бензотіазолові сквараїни, які містять довгі N-алкільні замісники, є високоселективними саме до альбумінів і збільшують інтенсивність флуоресценції приблизно в 400 разів за присутності білків цього класу. Використання деяких з цих барвників дозволяє проводити кількісне визначення людського сироваткового альбуміну в діапазоні від 0,2 мг/мл до 500 мг/мл, що є порівняним з чутливістю детекції комерційно доступних барвників СВВ та Pyrogallol Red Protein.

Figure 5. Structures of studied squaraine dyes.
Рисунок 5. Структури досліджуваних сквараїнових барвників.

На нашу думку, завдяки досить високій специфічності саме до альбумінів бензотіазолові сквараїни можуть бути використані для дослідження фармакокінетики і фармакодинаміки потенційних лікарських препаратів. Показано, що афінність барвника до сайтів І або ІІ людського сироваткового альбуміну визначається природою замісника в скварилієвому циклі барвника. 


  • K. D. Volkova, V. B. Kovalska, M. Yu. Losytskyy, L. V. Reis, P. F. Santos, P. Almeida, D. E. Lynch, S. M. Yarmoluk Aza-substituted squaraines for the fluorescent detection of albumins // Dyes and Pigments. – 2011. – Vol. 90. – P. 41–47.
  • K.D. Volkova, V.B. Kovalska, M.Y. Losytskyy, A. Bento, L.V. Reis, P.F. Santos, P. Almeida, S.M. Yarmoluk. Studies of Benzothiazole and Benzoselenazole Squaraines as Fluorescent Probes for Albumins Detection.// J. Fluorescence. – 2008. – Vol. 18, №5. – P. 877-882.
  • K.D. Volkova, V.B. Kovalska, A.L. Tatarets, L.D. Patsenker, D.V. Kryvorotenko, S.M. Yarmoluk. Spectroscopic study of squaraines as protein-sensitive fluorescent dyes // Dyes and Pigments. – 2007. – Vol. 72, No. 3 – P. 285–292.
© 2013 Усі права застережено
footer logo