logo
English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

Оксіндоли

Оксіндоли – відомий клас інгібіторів рецепторних тирозинових кіназ. Ми здійснили пошук інгібіторів протеїнкінази FGFR1 серед наявних у колекції похідних оксіндолу та подібних до нього гетероциклів. Був знайдений новий клас інгібіторів FGFR1. Зараз проводиться оптимізація класу з метою покращення активності.

Figure 1. Oxindole inhibitor of FGFR1.
Рисунок 1. Оксіндоловий інгібітор FGFR1.


  • A.A. Gryshchenko, V.G. Bdzhola, O.V. Borovikov, O.P. Kukharenko, L.V. Pletnyova, S.M. Yarmoluk. Search for FGFR1 inhibitors among oxindole derivatives. Ukrainica Bioorganica Acta 2 (2009) c. 64 – 68

Дослідження інших інгібіторів протеїнкіназ:

Інгібітори CK2
2-амінопіримідинони та їх 6-аза-аналогів Зображення
З метою пошуку нових інгібіторів... 

Інгібітори ASK1

 

Інгібітори FGFR1
Флавони Зображення
Флавони належать до класу хромонів, що... 

© 2013 Усі права застережено
footer logo