logo
English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
ДОСЛІДЖЕННЯ Інгібітори протеїнкіназ Інгібітори CK2 (тієно[2,3-де]піримідин-4-ілтіо)карбоксильна кислота (ТТР)

(тієно[2,3-де]піримідин-4-ілтіо)карбоксильна кислота (ТТР)

Для дослідження інгібувальної активності похідних (тієно[2,3-де]піримідин-4-ілтіо)карбоксильної кислоти відносно СК2 було синтезовано 28 сполук даного класу і тестовано in vitro. Найбільш активна сполука (3-{[5-(4-метилфеніл)тієно[2,3-де]піримідин-4-іл]тіо}пропанова кислота) пригнічувала СК2 з ІС50=0,1 μМ. Їй було присвоєно назву ТТР22. Кінетичні дослідження показали, що сполука є АТФ-конкурентним інгібітором.

Figure 1. The binding mode of TTP22 in the CK2 active site. Hydrogen bonds are shown by the dotted lines.
Рисунок 1. Комплекс сполуки ТТР22 із активним сайтом протеїнкінази СК2. Водневі зв'язки представлено пунктирними лініями.

Тестування активності ТТР22 in vitro на чотирьох серин/треонінових (ASK1, JNK3, AuroraA і ROCK1) та трьох тирозинових протеїнкіназах (FGFR1, Met і Tie2) продемонстрували, що сполука специфічно інгібує СК2. Для 28 похідних тієнопіримідину досліджено залежність інгібувальної активності від структури і передбачено спосіб взаємодії з АТФ-акцепторним сайтом СК2. Продемонстровано важливість карбоксильної групи в структурі інгібіторів СК2 для прояву інгібувальної активності похідних тієнопіримідину.


  • Synthesis and biological evaluation of substituted (thieno[2,3-d] pyrimidin-4-ylthio)carboxylic acids as inhibitors of human protein kinase CK2. Golub AG, Bdzhola VG, Briukhovetska NV, Balanda AO, Kukharenko OP, Kotey IM, Ostrynska OV, Yarmoluk SM. Eur. J. Med. Chem. 2011, 46 (3): 870-876.
Для дослідження інгібувальної активності похідних (тієно[2,3-де]піримідин-4-ілтіо)карбоксильної кислоти відносно СК2 було синтезовано 28 сполук даного класу і тестовано in vitro. Найбільш активна сполука (3-{[5-(4-метилфеніл)тієно[2,3-де]піримідин-4-іл]тіо}пропанова кислота) пригнічувала СК2 з ІС50=0,1 мМ. Їй було присвоєно назву ТТР22. Кінетичні дослідження показали, що сполука є АТФ-конкурентним інгібітором. Тестування активності ТТР22 in vitro на чотирьох серин/треонінових (ASK1, JNK3, AuroraA і ROCK1) та трьох тирозинових протеїнкіназах (FGFR1, Met і Tie2) продемонстрували, що сполука специфічно інгібує СК2.

Дослідження інших інгібіторів протеїнкіназ:

Інгібітори CK2
Похідні 1,3-тіазол-5-карбоксильної кислоти Зображення
За допомогою віртуального скринінгу... 

Інгібітори ASK1
Пошук інгібіторів ASK1 серед похідних 2-тіоксо-тіазолідин-4-ону Зображення
Для пошуку інгібіторів ASK1 було проведено... 

Інгібітори FGFR1
Флавони Зображення
Флавони належать до класу хромонів, що... 

© 2013 Усі права застережено
footer logo