logo
English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
ДОСЛІДЖЕННЯ Флуоресцентні зонди Барвники для флуоресцентної детекції неканонічних структур ДНК (триплексів та квадруплексів)

Барвники для флуоресцентної детекції неканонічних структур ДНК (триплексів та квадруплексів)

У живих організмах геномна ДНК в здебільшого існує у вигляді дволанцюгової спіральної форми, проте в деяких випадках можуть існувати й інші структури. Гуанін-збагачені послідовності нуклеїнових кислот здатні формувати чотири-ланцюгові (G-квадруплекси) або три-ланцюгові (триплекси) структури, в яких нуклеотидні основи утворюють так звані хугстинівські (Hoogsteen) пари. 

Оскільки роль неканонічних мотивів ДНК у генній регуляції та геномній стабільності до кінця залишається нез'ясованою, розробка специфічного зонду здатного "відрізнити" триплекси та квадруплекси від канонічної ДНК має важливе наукове та практичне значення. 

Figure 7. Structures of G-G-C triad in poly(dG-dG)-poly(dC) (A) and G-tetrad in G4-DNA. (B).
Рисунок 7. Структури тріади G-G-C у полі(dG-dG)-полі(dC) (A) та G-тетради в G4-ДНК (B).

Спектрально-люмінісцентними методами було досліджено взаємодію ДНК-чутливих ціанінових монометинового (Cyan 40) та триметинового (Cyan 2) барвників із дволанцюговою ДНК та неканонічними структурами. Показано, що Cyan 40 є більш специфічним до триплексів, ніж до дво- чи чотири-ланцюгової ДНК. В той же час Cyan 2 з високою афінністю зв'язується як із триплексами, так і з квадруплексами. Ми вважаємо, що формування комплексів цих барвників  з трьохланцюговою ДНК  відбувається за рахунок їх фіксації в борозенці, а копмлексу барвника Cyan 2 з чотирьохспіральною ДНК – за рахунок інтеркаляційного механізму. 

Figure 8. Chemical structures of Cyan 40 and Cyan 2.
Рисунок 8. Хімічна структура флуоресцентних зондів Cyan 40 та Cyan 2.

Досліджені барвники можуть бути запропоновані як для детекції неканонічних структур ДНК, так і для пошуку і розробки агентів, здатних специфічно взаємодіяти із неканонічними фрагментами ДНК та інгібувати їх функцію. 


  • Mono and trimethine cyanines Cyan 40 and Cyan 2 as probes for highly selective fluorescent detection of non-canonical DNA structures / V. B. Kovalska, M. Yu. Losytskyy, S. M. Yarmoluk, I. Lubitz, A. B. Kotlyar // Journal of Fluorescence. – 2011. – Vol. 21, № 1. – P. 223–230.

Інші дослідження флуоресцентних зондів

© 2013 Усі права застережено
footer logo