logo
English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
ДОСЛІДЖЕННЯ Флуоресцентні зонди Флуоресцентна детекція частково денатурованих конформацій бета-лактоглобуліну

Флуоресцентна детекція частково денатурованих конформацій бета-лактоглобуліну

Для значної частини білків нативний стан є лише частково стабільним та існує певна рівновага між "правильно згорнутими" та частково розгорнутими конформаціями білка. Для глобулярних протеїнів формування частково розгорнутих конформацій є першим етапом у процесі фібрилоутворення. Для флуоресцентної детекції глобулярних протеїнів та їх частково розгорнутих конформацій зазвичай використовують так звані "гідрофобні зонди" – анілінонафтален-сульфонатні барвники ANS та bis-ANS. 

Як  зонди для детекції глобулярних протеїнів нами запропоновано ряд три- та пентаметинових ціанінів. Показано можливість використання бензотіазолових сквараїнів та пентаметинових ціанінів з об'ємними гідрофобними замісниками в гетероциклічних залишках для моніторингу конформаційних змін бета-лактоглобуліну та детекції частково денатурованих конформацій цього білку.

Figure 4. Dyes sensitive to partially unfolded conformations of beta-lactoglobuline.

Рисунок 4. Зонди, чутливі до частково розгорнутої конформації бета-лактоглобуліну.


  • C. M. Dobson Protein folding and misfolding. Nature 426, 884-890, (2003)
  • V.Uversky, A. Finka Biochimica et Biophysica Acta 1698, 131– 153, (2004)
  • Using of pentamethine dye 2904y for the detection of conformational changes of beta-lactoglobuline / V. B. Kovalska, M. Yu. Losytskyy, Yu. L. Slominskii, S. M. Yarmoluk // Lumcos 2011, Kharkov, November 2011 Book of Abstracts. P.76
  • V.B.Kovalska, M. Yu. Losytskyy, P.F.Santos and S.M. Yarmoluk. .Fluorescent detection of partially denatured conformation of beta-lactoglobuline using squaraine dyes. 9-th International IUPAC Conference Polysolvat-9, Kyiv September 2012. Book of Abstracts. P.70

Інші дослідження флуоресцентних зондів

© 2013 Усі права застережено
footer logo