logo
English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

Запрошуємо на наш сайт!

Відділ біомедичної хімії працює в галузі органічної хімії, біоорганічної хімії, молекулярної біології та комп'ютерного моделювання. Ми маємо достатню кваліфікацію і можливості для органічного синтезу і раціонального дизайну низькомолекулярних інгібіторів біологічних макромолекул читати далі...

Research collaboration Publications

Діючі проекти

У співпраці з відділом ензимології білкового синтезу Інституту молекулярної біології і генетики НАН України стартував проект "Мультитаргетна терапія як інноваційний підхід для подолання резистентності Mycobacterium tuberculosis до антибіотиків"...

Нова публікація

Нещодавно опубліковано статтю, що присвячена дослідженню потенційної ролі циклічного 3,5-дигуанозинмонофосфату (цикло-ди-ГМФ) в регуляції міжклітинного сигналінгу у процесі формування біоплівок Pseudomonas fluorescens SBW25. 

Наші нові інгібітори СК2

Новий клас низькомолекулярних інгібіторів протеїнкінази СК2 - похідні 4'-гідроксифлавону, був ідентифікований за допомогою рецепторно-орієнтованого віртуального скринінгу колекції сполук, що налічувала 150000 лігандів. В результаті проведення молекулярного докінгу...

© 2013 Усі права застережено
footer logo